Vaste activiteiten

Wisselwerk, maandag t/m vrijdag

Seniorweb, maandag t/m donderdag (maandag alleen ochtend)

Zangvereniging de Stem, maandagavond

Bridgeclub de Parel, dinsdag- en vrijdagmiddag

Kaartclub, dinsdagmiddag

Bridgeclub ABS, dinsdagavond

Toneel-/cabaretvereniging, dinsdagavond

Volksdansver. Marnix, woensdagochtend

Wisselwerk, line dance, woensdagmiddag

Bethel, woensdag- en vrijdagochtend

Vogelvereniging Patropika, eerste zaterdag van de maand

Bethel, zondagochtend

Armeense kerk, zondagmiddag