Samenwerkingsverbanden

Totaal onderhoud & Beheer

Eigenaren en gebruikers van vastgoed zijn elke dag druk met de noodzaak om hun gebouwen en daaromheen liggende gronden te beheren, exploiteren, onderhouden, bewaken, schoon te maken en in stand te houden. Om het even of dat vastgoed nu uit scholen, wijkcentra, sporthallen en gymlokalen of culturele panden bestaat.

In praktisch alle gevallen worden bovenstaande taken aan externe dienstverleners uitbesteed, meestal aan meer dan één. Het gevolg is dat u en uw medewerkers er een dagtaak aan hebben om met al die dienstverleners afspraken te maken voor de bewaking van de contractafspraken.

In onze ogen zou het uitbesteden van werk eenvoudiger moeten zijn, zonder dat u of uw medewerkers er allerlei toezicht en controlewerk bij krijgen. Dat kan als u dit bij één organisatie neerlegt.

Al onze ervaring en vakkennis hebben wij aangewend om ervoor te zorgen dat wij u een zo ideaal en breed mogelijk dienstenpakket van hoge kwaliteit kunnen aanbieden tegen zeer scherpe tarieven.

Joint Venture

Om een dergelijk samenwerking ook voor gemeentelijke en andere overheidsinstellingen eenvoudiger te maken, bestaat er de mogelijkheid om samen met Accres een Joint Venture op te richten. Op deze manier kan een hele dure aanbestedingsprocedure achterwege blijven en blijft de zeggenschap over het vastgoed bij de juiste partij. Uiteraard moet er aan een aantal criteria (toezichtcriterium en meerendeel criterium) worden voldaan, voordat een dergelijke samenwerking tot stand komt. 

Maar samen zijn daar hele goede afspraken over te maken.

Brochure aanvragen