Corporaties

In de Woningwet 2015 is geregeld dat de corporatie de organisatie van DAEB en Niet-DAEB moet scheiden. Daarnaast is in dezelfde wet vastgelegd dat de corporatie geen commercieel bezit meer mag hebben. Deze scheiding moet uiterlijk 1 januari 2017 geregeld zijn.

Voor die scheiding binnen uw bezit kan Accres het (technisch)beheer voor u verzorgen. Daarmee zorgt u - op het onderdeel (technisch)beheer - voor een duidelijke scheiding, zodat u een goedgekeurd scheidingsvoorstel van het minister krijgt.

Accres heeft deskundigheid in het beheer van corporatievastgoed en kent haar weg in de specifieke aandachtsgebieden van de corporatiesector. Vastgoedbeheer, opgebouwd vanuit conditiemeting (basis NEN 2767) en vastgelegd in een MJOP, is corebusiness voor Accres Vastgoed. Maar juist met die specifieke kennis van de corporatiesector kan Accres van toegevoegde waarde voor uw corporatie zijn.

Voorbeelden van bezit wat Accres voor u kan beheren zijn o.a. cultuurhuizen, wijkbibliotheken, opvanghuizen en overige commerciële complexen.