Regievoering op onderhoud

Voor de gemeente Apeldoorn voert Accres sinds de oprichting zowel het eigenaren- als het gebruikersonderhoud uit op meer dan 80 locaties. Onze opdrachtgever heeft hierbij de randvoorwaarden aangegeven middels een prioriteits – aspectratio score. Vrij vertaald houden deze tabellen in wanneer een gebrek dit onderhoudsjaar nog acceptabel is en wanneer niet.

Met dit onderhoudsbeleid als leidraad zijn de MJOP’s, de meerjaren onderhoudsplanningen van de locaties opgesteld. Op basis van deze MJOP’s wordt het onderhoud van de locaties uitgevoerd, maar niet voordat er door onze specialisten en of derden is gekeken naar de noodzakelijkheid van het onderhoud en/of eventuele vervanging.