Onderhoudsplannen

Accres verzorgt voor de gemeente Apeldoorn het beheer en onderhoud van openbare gebouwen, zoals wijkcentra, sporthallen, gymnastieklokalen, zwembaden en multifunctionele accommodaties (met scholen erin). Ook verzorgen wij voor andere gemeenten het beheer van maatschappelijk vastgoed.

Dit beheer en onderhoud bestaat uit opstellen en actualiseren van Meerjarenonderhoudsplannen. Daarnaast zijn wij verantwoordelijk voor de uitvoering van de Meerjarenonderhoudsplannen. Het gaat dan om de planning, voorbereiding, aanbesteding en het toezicht op de uitvoering van het gebruikers- en eigenarenonderhoud van deze accommodaties. Het met opdrachtgevers overeengekomen onderhoudsniveau (bijvoorbeeld conform de NEN 2767 systematiek) kan in een Service Level Agreement (SLA) worden opgenomen. Wij staan dan in voor de kwaliteit van het onderhoud op grond van de afgesproken onderhoudscondities.

Naast het beheer en onderhoud zijn wij ook risicodragend verantwoordelijk voor het facilitair beheer van veel maatschappelijk vastgoed. Zo kunnen wij de exploitatierisico’s van bijvoorbeeld wijkcentra of multifunctionele accommodaties (of van ander maatschappelijk vastgoed) voor gemeenten tot een minimum beperken gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien wij hierover met gemeenten tot overeenstemming komen, kunnen wij ook de daarbij betrokken medewerkers met een vergelijkbaar arbeidsvoorwaardenpakket in dienst nemen.