Inspectie NEN2767

De NEN2767 is een methodiek die het mogelijk maakt om op eenduidige en objectieve wijze de opname en registratie van gebreken aan gebouw onderdelen vast te leggen. Voor het vaststellen van de gebreken wordt gebruik gemaakt van een drietal parameters.

  1. Omvang van het gebrek
  2. Intensiteit van het gebrek
  3. Ernst van het gebrek

Met de opname van de gebreken in combinatie met de parameters, wordt de conditiescore van een gebouw, gebouwonderdeel en/of installatie onderdeel vastgelegd.

De conditiescore is volgens de NEN2767 ingedeeld in een 6-tal categorieën waarbij 1 een uitstekende conditie is en 6 een zeer slechte conditie. In het laatste geval wordt er als omschrijving gehanteerd, technisch rijp voor de sloop.

De verschillende conditiescore bepalen in combinatie met het vastgestelde onderhoudsbeleid de onderhoudsstrategie voor de komende jaren. In de volksmond bekend als een meerjaren onderhoudsbegroting (MJOB) of ook wel onderhoudsplan genoemd (MJOP)