Inkoop begeleiding en contractbeheer

De inkoop van producten en diensten is van essentieel belang voor het optimaal functioneren van een organisatie als geheel. Het op de juiste wijze inkopen en daarna sluiten van contracten neemt onzekerheden weg en zorgt ervoor dat de medewerkers binnen uw organisatie zich kunnen richten op de core-business.

Indien de inkoop en het contractbeheer niet goed geregeld is, heeft dit weinig beheers- en bestuurbaarheid tot gevolg. Hierdoor is er minder grip op kosten, veroorzaakt het een hoge (administratieve) werkdruk en is er minder focus op de uiteindelijke dienstverlening.

Daarom is het belangrijk om het Inkoopproces en het contractbeheer efficiënt te organiseren. Accres kan u daarmee van dienst zijn.

Door het begeleiden van het inkooptraject en het opzetten van het contractbeheer, geven wij u inzicht in hoe de inkoop en het contractbeheer binnen uw organisatie ervoor staat. Onderzocht wordt of de producten, diensten én leveranciers inhoudelijk nog aansluiten bij de gebruikersbehoefte.

Het doel is om kosten te besparen en de betrokkenheid van uw leveranciers te vergroten. Na het afronden van het inkoopproces worden de contracten geregistreerd en met gebruik van de juiste software toegankelijk gemaakt voor de juiste mensen op de juiste tijd en plaats. De kwaliteit van de dienstverlening van de leverancier kan hiermee op efficiënte wijze getoetst worden.

Uiteraard gaan we pas na goed onderling overleg in gesprek met uw leveranciers en blijft de volledige regie in uw eigen handen.