Eigen technische dienst

De technische dienst van Accres Vastgoed wordt gevormd door een aantal gespecialiseerde vaklieden. De specialismen zijn: bouwkundig, installatietechnisch en schilderwerken. De vaklieden zijn geschoold in hun specialisme, maar zijn ook getraind om hun collega’s te ondersteunen en zo mogelijk te vervangen. Daarmee is dat kwalitatief hoogwaardige team bijzonder flexibel in haar inzet en zijn de resultaten zonder meer uitstekend!

De technische dienst beschikt over een goed geoutilleerde werkplaats waarin nog ambachtelijke producten vervaardigd kunnen worden. Daarnaast beschikken de vaklieden over goed geoutilleerde bestelauto’s, waarin ze naast hun handgereedschappen ook hun materialen en overig materieel vervoeren.

Service Level Agreement's (SLA's)

De technische dienst wordt ondersteund door gespecialiseerde bedrijven die mede zorg dragen voor de effectieve afhandeling van de technische opdrachten. Daarmee is de continuïteit volledig gewaarborgd. Deze gespecialiseerde bedrijven zijn door ons met zorg geselecteerd en moeten voldoen aan de door ons opgestelde Service Level Agreement’s (SLA’s).

De technische dienst en hun collegiale bedrijven zorgen voor effectief vakwerk en maatwerk! Vanuit ons automatiseringssysteem worden opdrachtbonnen rechtstreeks naar de technische dienst doorgezet en wordt de voortgang hierop bewaakt.

Kortom, de technische dienst van Accres Vastgoed ondersteunt u in effectief en doelmatig vastgoedbeheer.

Onze technische dienst

Henk Bekamp
Allround Schilder

Ap van de Kraats
Allround Timmerman

Jos van Limburg
Allround Timmerman

Jaap Slijkhuis
Allround Installateur (E+W)