PSO Keurmerk

Accres heeft sociaal ondernemen hoog in het vaandel staan en is dan ook trots om te melden dat zij PSO gecertificeerd is op trede 3.
PSO staat voor De Prestatieladder Sociale Ondernemen van TNO en meet in welke mate organisaties aantoonbaar werkgelegenheid bieden aan kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt en vergelijkt dit resultaat met andere organisaties binnen dezelfde grootteklasse. Zowel de directe bijdrage als de indirecte bijdrage worden gemeten waar een totaalscore uit voort vloeit. Deze totaalscore wordt ook wel de totale sociale bijdrage genoemd.
Het PSO-Keurmerk van TNO kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, PSO-Trede 1,2 en 3 en is een landelijk erkende norm voor inclusief ondernemerschap. Accres heeft dus het hoogst mogelijke PSO prestatieniveau behaald.