ISO 9001

Het behalen van het ISO 9001:2015 certificaat is een grote mijlpaal voor Accres en een prestatie waar we vanuit Accres trots op zijn!

Accres heeft zich in 2015 het doel gesteld om, op basis van een geïmplementeerd kwaliteitsmanagementsysteem, de processen binnen de organisatie kwalitatief te verbeteren en op professionele wijze beheersen. Belangrijke argumenten hierbij zijn het kwaliteitsbewustzijn bij medewerkers verhogen, de kwaliteit van onze diensten te waarborgen en het verbeteren van onze klantgerichtheid. Gedurende dit traject is ervoor gekozen om het kwaliteitssysteem te toetsen aan de formele norm; ISO 9001:2015. De ISO 9001:2015 is een internationale norm op het gebied van kwaliteitsmanagement. Dit betekent dat er, naast de interne audits middels hiervoor opgeleide medewerkers, in december 2015 door DEKRA een formeel audittraject heeft plaatsgevonden.

Accres is begin maart 2015 door de externe auditor voorgedragen voor de certificering. Op 18 mei 2016 heeft de certificatiemanager ingestemd met de voordracht en daardoor is Accres nu officieel ISO 9001:2015 gecertificeerd! In de komende jaren zullen we onze processen verder fine tunen, waarbij de norm ISO 9001:2015 leidend is.

Kortom; we zeggen wat we doen, doen wat we zeggen en kunnen dat aantoonbaar maken!