Gouden lidmaatschap VSG

Accres heeft een gouden lidmaatschap bij Vereniging Sport & Gemeenten.
Vereniging Sport & Gemeenten (VSG) is een landelijk platform dat gemeentelijke belangen behartigt en inbrengt bij de rijksoverheid, georganiseerde sport en andere landelijke partners. Zij bieden daarnaast een rijk geschakeerd en actief netwerk aan waar gemeenten elkaar en andere deskundigen op het gebied van sport en bewegen kunnen ontmoeten en informatie en kennis uitwisselen.
VSG bevordert, ontwikkelt en ontsluit algemene en innovatieve kennis en informatie over sport en bewegen. Daarnaast biedt het ondersteuning bij integrale vormgeving, ontwikkeling en uitvoering van sport en beweegbeleid en accommodatievraagstukken.