Samenwerkingsconvenant is getekend

Donderdag 9 februari 2017 hebben de Sportraad, Stimenz en Accres een samenwerkingsconvenant getekend voor Vereniging Ondersteuning. De directeur van Stimenz (Greet Bouman) en Accres (Piet-Hein Kolff) ondertekenden samen met de voorzitter van de Sportraad (Henk Dijkgraaf) het convenant. Dit alles gebeurde onder toezicht van wethouder Nathan Stukker.

Het convenant

Vanaf 1 januari 2016 heeft de Sportraad een combinatiefunctionaris voor de uitvoering van de Sportagenda. Bij de start van deze combinatiefunctie hadden de gemeente en de Sportraad de intentie om deze functie vanaf 2017 voort te zetten. Gezien het belang van de voortzetting van de sportagenda, de uitvoering ervan en een verder uitvoering aan het onderzoek “de vitale sportvereniging Apeldoorn”, heeft dit de partners ertoe gezet om vooralsnog één volwaardige functie te organiseren. Accres geeft in overleg met de Sportraad en waar nodig met de gemeente Apeldoorn, invulling aan deze functie verenigingsondersteuning sport. Het convenant voorziet in spreiding van de taken en aandachtsgebieden voor deze medewerkers. De gemeente hecht veel waarde aan een samenwerking tussen Stimenz, de Sportraad en Accres, waarbij men gekend wordt in de werkzaamheden.

 

Terug naar het overzicht