De gemeente Apeldoorn en Accres ondertekenen overeenkomst

Apeldoorn - De dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen de gemeente Apeldoorn en Accres is woensdag 7 juni ondertekend door wethouder Mark Sandmann en Piet-Hein Kolff (directeur Accres). De aanbieding van Accres voor de dienstverlening heeft betrekking op de maatschappelijke vastgoedportefeuille van de gemeente Apeldoorn en de voorzieningen die in deze panden worden aangeboden.

Een belangrijk aspect in de overeenkomst is dat de subsidierelatie is omgezet naar een dienstverleningsrelatie. Met de DVO werken de gemeente Apeldoorn en Accres naar een eenvoudiger beheersbare situatie die duidelijk en werkbaar is. Dit zorgt er voor dat Accres zich kan focussen op het in stand houden van een kwalitatief goed voorzieningenpakket. Accres heeft oog voor de gemeentelijke kerntaken en beleidsdoelstellingen. Aansluitend op de comfortabele gezinsstad, het toeristisch toplandschap en de ondernemende stad, realiseert Accres synergie in het leveren van activiteiten en diensten. Een samenhangend takenpakket van voldoende omvang is een belangrijke voorwaarde voor een slagvaardige en succesvolle toekomst.

Pizza!

Accres heeft vorig jaar september de aanbieding gedaan in een pizzadoos. De pizza gedachte komt voort uit het Ondernemingsplan van Accres. Hierin wordt aangegeven dat het te beheren maatschappelijk vastgoed gezien kan worden als een pizza met verschillende ingrediënten. Accres beweegt zich op het snijvlak tussen maatschappelijke en commerciële activiteiten. Een goede mix met de juiste ingrediënten zorgt voor een lekkere pizza. Accres voegt toe “Het geheel is meer dan de som der delen”. Als vervolg op de pizzabezorging is woensdag 7 juni de overeenkomst in pizza stijl ondertekend.

Accres Apeldoorn

Accres realiseert de verbeelding (ambitie) van haar opdrachtgevers en hiermee de beleving van bezoekers. Dit door het exploiteren en beheren van vastgoed en dienstverlening waar mensen elkaar ontmoeten, recreëren, ontdekken en sporten. Accres is thuis op het snijvlak van het publieke en private domein en kan als geen ander het maatschappelijk rendement realiseren door dit te verbinden met de commerciële vraag. Vanuit de missie: “Het welbevinden van mensen verbeteren door maatschappelijke voorzieningen en recreatieve en sportieve activiteiten voor iedereen toegankelijk te maken”, heeft Accres de visie: “In 2020 zijn wij toonaangevend in het beheren en exploiteren van maatschappelijk vastgoed, sportieve activiteiten en recreatieve voorzieningen. Meer informatie over Accres is te vinden op: www.accres.nl

 

Terug naar het overzicht