Vastgoed

Efficiëntie en kostenbeheersing van accommodaties met een maatschappelijke functie in Apeldoorn en Almelo bevorderen. Het werkterrein bestaat uit risicodragend beheer en exploitatie van uiteenlopende voorzieningen op het gebied van sport, onderwijs, recreatie en cultuur. We spelen adequaat in op snel veranderende behoeften en ontwikkelingen in de vastgoedmarkt